Obchodní podmínky

Platební podmínky:
* na základě vystavené faktury bezhotovostně převodem na účet
* při platbě zakázky v maximální hodnotě 2 000,- Kč lze platit v hotovosti při převzetí prádla

Reklamace:
Prádlo dodavatel roztřídí do pracího cyklu, žehlení a mandlování dle symbolů na štítku.
Pokud štítek na prádle chybí, případně jsou symboly nečitelné, dodavatel negarantuje kvalitu zakázky.
Prádelna nenese žádnou odpovědnost za vady na prádle (skvrny, natržení či jiné porušení celistvosti).
Na dražší jednotlivé kusy prádla (v hodnotě nad 2 000 Kč) je zákazník povinen prádelnu upozornit.
Prádelna si vyhrazuje právo odmítnutí zakázky.

Zákazník je povinen při převzetí hotové zakázky překontrolovat stav prádla (kvalitu hotové zakázky). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.